SUPERSENSEI™ | 翁先生

 

 

一、人格 完成に 努める こと

一、誠の道を守ること

一、努力の精神を養うこと

一、礼儀を重んずること

一、血気の勇を戒むること *

 

„Najbardziej dumny jestem z tego, ze przez te 40 lat każdego dnia towarzyszy mi karate. Z tej drogi nigdy nie zszedłem i nadal wiernie nią podążam.


Jako Polski Związek Karate Tradycyjnego jesteśmy dumni, że Polska w karate tradycyjnym jest jednym z wiodących krajów na świecie”.

Włodzimierz Kwieciński

 

 

    

   

       "Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolnośći fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej."   

 

   "Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolnośći fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej."

 

    

   

    

   

   

  

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    "Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do poszerzania sfery swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowych osiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać."   

 

"Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do poszerzania sfery swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowych osiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać."

 

karate-dojo-stara-wies-super-sensei-u1media-andrzej-rozycki-40.jpg
    "Budo jest skarbem kultury i bezcennym dziedzictwem przekazywanym od stuleci z pokolenia na pokolenie. Dzięki tej wartościowej wiedzy poznajemy drogę do samodoskanalenia poprzez fizyczny, umysłowy oraz duchowy trening. Jesteśmy zatem odpowiedzialni, za to aby chronić i przekazywać wartości zawarte w budo przyszłym pokoleniom."   

 

"Budo jest skarbem kultury i bezcennym dziedzictwem przekazywanym od stuleci z pokolenia na pokolenie. Dzięki tej wartościowej wiedzy poznajemy drogę do samodoskanalenia poprzez fizyczny, umysłowy oraz duchowy trening. Jesteśmy zatem odpowiedzialni, za to aby chronić i przekazywać wartości zawarte w budo przyszłym pokoleniom."

 

   Przyzwoitość | Stabilne emocje | Powaga intencji | Wyzwanie dla samego siebie | Samodyscyplina i ciężki trening  

 

Przyzwoitość | Stabilne emocje | Powaga intencji | Wyzwanie dla samego siebie | Samodyscyplina i ciężki trening

 

karate-dojo-stara-wies-super-sensei-u1media-andrzej-rozycki-23.jpg
karate-dojo-stara-wies-super-sensei-u1media-andrzej-rozycki-24.jpg
karate-dojo-stara-wies-super-sensei-u1media-andrzej-rozycki-27.jpg
karate-dojo-stara-wies-super-sensei-u1media-andrzej-rozycki-25.jpg
 *  Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru! Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy! Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku! Po pierwsze! Szanować zasady etykiety! Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!  

*

Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!

Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy!

Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!

Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!

Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!

 

    

 

 

DOJO

DOJO

 

„Dojo – Stara Wieś” jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego oraz Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego. 


To unikatowy na skalę światową obiekt zrealizowany zgodnie
z kanonami architektury japońskiej w polskim krajobrazie. 
Jest największym na świecie ośrodkiem przeznaczonym
do specjalistycznego treningu dalekowschodnich sztuk i sportów walki.

 

     

    

    

   

    

   

       

      

dojo-stara-wies-zdjecia-u1media-andrzej-rozycki-2.jpg